Trip Trap Træsko

Trip Trap Træsko er en aldersintegreret daginstitution, bestående af 3 huse. Lillebjørn (0-4 år) og Storebjørn (4-6 år) er beliggende på Nørremarken, og Skovhulen (0-6 år) er beliggende i Vejle midtby ved sygehuset.

Skovhulen, Lille Grundet Hulvej 8 - Beliggende i Vejle Midtby.
I dette hus har vi børn i alderen 0-6 år.
Fra 15/8 2018 vil der også have en minigruppe i Skovhulen.
Hvis du bor i Vejle Midtby, vil du få tilbudt en plads til dit barn hos os i Skovhulen.

Lillebjørn, Moldevej 81 - Beliggende på Nørremarken
I dette hus har vi børn i alderen 0-4 år.

Storebjørn, Grundet Bygade 15A - Beliggende på Nørremarken
I dette hus har vi børn i alderen 4-6 år. Samt en minigruppe (Brumbasserne)

De tre huse har et tæt samarbejde, og vi har alle fælles retningslinjer og politikker.

I Trip Trap Træsko har vi altid lærerplanerne, som består af seks temaer, i fokus.

Læs mere om pædagogiske læreplaner her på hjemmesiden.

I Trip Trap Træsko har vi klare aftaler i forhold til den gode overgang mellem:

Hjemmet og Trip Trap Træsko
Fra Lillebjørn til Storebjørn
Fra Trip Trap Træsko til andet dagtilbud
Fra Trip Trap Træsko til skole

Læs mere om gode overgange og andet på hjemmesiden.